Laserteknologi för den grafiska industrin

Den segmenterade färgkniven

Welas egen produkt är den segmenterade färgkniven som används inom den grafiska industrin. Varje färgkniv planeras och tillverkas enligt kundens specifika mått och behov. Allteftersom den grafiska industrin digitaliseras blir det än viktigare för den traditionella trycktekniken att kunna producera en trycksak mer ekonomiskt, och en investering i en segmenterad färgkniv är ett lönsamt val.
Welas – Segmented Ink Blades

Fördelar med Welas egen färgkniv

Den segmenterade färgkniven från Welas lämpar sig för offset-tryckpressar. Dess fördelar är bl.a. att:

  • Pappersanvändningen och pappersspillet (makulaturen) minskar
  • Färginställningen sker snabbare och blir mer exakt
  • Färgfilmen får en jämnare kvalitet
  • Färgdoseringen underlättas och färgmängdens behov minskar
  • Kontroll över tryckkvaliteten underlättas
  • Tryckpressarnas användningsgrad förbättras
Welas – Segmented Ink Blades

Bred kompatibilitet

Färgknivar från Welas passar bl.a. tryckpressar av följande tillverkare:

  • Manroland Goss websystems
  • Wifag Polytype Group
  • AH Tensor International
  • KBA

 

Dimensionsritningar

Welas segmented ink blade (pdf)

Welas ink blade dimensions (pdf)

Fråga mer om den segmenterade färgkniven