Lasersvetsning

Lasersvetsning lämpar sig för både plåt- och rörmaterial. Med hjälp av lasersvetsning kan små och komplexa delar sammanfogas med en närapå omärkbar svetsfog. Lasersvetsning kräver en exakt positionering av komponenterna som ska sammansvetsas, men fördelen är en smal fog som man knappt lägger märke till på arbetsstyckets yta.

Fördelar med lasersvetsning

  • Kräver ingen efterbehandling (kan utföras som sista arbetsmoment)
  • Minimal värmepåverkan
  • Materialtjocklek ner till 0,01 mm
  • Sammansvetsning av svårförenliga material
  • Sammansvetsning av ytor som är svåra att nå