I våra tjänster ingår mikrovattenskärning. Arbetsmetoden är utvecklad i Schweiz.

Mikrovattenskärning uppnår sin fulla potential då konventionell vattenskärning inte är tillräckligt exakt, eller om det är frågan om ett värmekänsligt material som inte lämpar sig för laserskärning.

Welas_Mikrovesileikkaus