Laserborrning

Med hjälp av laserborrning kan en stor mängd hål borras med mycket hög hastighet i ett arbetsstycke. Laserborrning lämpar sig mycket väl för framställning av olika typer av filter när små flöden av gas eller vätskor behövs.

Fördelar med laserborrning

  • Hårda och svårbearbetade material
  • Hålets storlek minst 0,025 mm
  • Hålet kan placeras på valfri plats
  • Blinda och sneda hål är genomförbara