Release your visions

Fråga våra experter för mer information

Welas Oy Ltd, beläget i Vasa, är ett växande företag inom laserbearbetningsbranschen. Förutom specialisering i laserbearbetning av metaller så är vi även kunniga inom framställning av tunna komponenter bestående av svårarbetade material. Vi har uppnått ett starkt rykte som leverantör av laserbearbetade komponenter som kräver stor noggrannhet och höga toleranser. Produkterna vi levererar används av såväl börsnoterade företag som växande mikroföretag, vilka alla kräver den bästa leveranskvaliteten inom branschen av deras komponentleverantör.

Adress och köranvisningar

Adress
Strömlinjen 8 H
FI-65320 Vasa

Besöksadress
Vårt kontor och produktionsenhet är belägna på industriområdet Strömberg Park i Aalto Congress-byggnaden.

Avgiftsfria parkeringsplatser finns bakom byggnaden och utanför industriområdet.

Ingången är belägen på fasaden som vätter mot vägen, ovanpå lastbryggan.

Faktureringsinformation

Adress för nätfakturor/e-fakturor:

EDI-kod: 003722617343
Tjänsteoperatörens ID: BAWCFI22
Operatör: Basware

Om försändelse av e-fakturor inte är möjligt, ska fakturor i pappersform skickas till följande adress:

Welas Oy Ltd
##003722617343##  (OBS! Beakta att # -tecknen är enligt anvisning)
PL 683
00026 BASWARE