Professionella lösningar för finmekaniska komponenter

Tjänster för laserbearbetning och lasersvetsning

Då avsikten är att testa, undersöka, utveckla eller tillverka nya produkter är det viktigt att man har en samarbetspartner som är kunnig inom laserbearbetning, som förstår sig på produktutvecklingsprocesser och som kan ge råd angående tekniska och ekonomiska realiseringsalternativ förknippade med olika laserprocesser. Vi har erfarenhet av olika framställningsmetoder och genom vårt breda samarbetsnät kan vi föreslå den mest passande framställningsmetoden för er produkt.

Design och prototyper

Genom att beakta funktionella och kvalitativa krav redan i planeringsstadiet, så säkerställs en snabb och måttnoggrann framställning av prototyper och pilotserier.

 • Framställning av prototyper enligt kundens måttritning
 • Planering av delar utgående från kundens idé eller konceptritning
 • Problemlösning i anknytning till kundens produktutveckling
 • Rådgivning angående möjligheterna för finmekaniska delar

Serietillverkning

Vi förverkligar laserbearbetning av innovativa produkter och inom finmekaniska tillämpningsområden.

Med hjälp av noggranna skärinställningar, och efterbehandlingar vid behov, kan vi leverera gradfria komponenter. Under tillverkningsprocessen iakttar vi stor försiktighet; ända från mottagandet av råmaterial till produktleverans.

Exempel på tillämpningsområden:

 • Filter för cellulosa- och bearbetningsindustrin
 • Kontakter för el- och elektronikprodukter
 • Sensorer, skärning och svetsning av membran
 • Bladfjädrar och skruvfjädrar
 • Smala skåror
 • Rör: öppningar, kapning, skärning av spår, borrning av hål
 • Distansbrickor (Shims)
 • Typskyltar
 • Designprodukter

Kontrakttillverkning

Söker du en verktygstillverkare, reservdelar till maskiner eller mätinstrument, eller är du i behov av en komponenttillverkare inom t.ex. elektronik-, energi- eller läkemedelsindustrin?

Welas är en smidig underleverantörspartner inom bearbetningsindustrin. Till våra grundpelare hör ett noggrant utfört arbete och leveranssäkerhet. Vi agerar ansvarsfullt och utvecklar ständigt vårt kunnande för att inneha möjligheten att erbjuda bästa möjliga service inom branschen och de nyaste tekniska lösningarna.

Vårt företag är certifierat enligt kvalitets- och miljöstandarder (ISO 9001: ISO 14001)

Vår kvalitets- och miljöpolitik finns tillgänglig på förfrågan.