Lasermärkning

Lasermärkning är en allmänt utbredd märkningsteknik för produktidentifiering och förbättring av produktspårbarhet inom serietillverkning. Lasermärkning kan även användas för verktyg eller komponenter som måste tåla syror eller rengöringsmedel, eller som är utsatta för väder och vind, värme eller friktion.

De vanligaste lasermärkningsobjekten

  • Logotyper
  • Serienummer
  • Produktkoder eller streckkoder
  • Namn eller andra kännetecken
  • Shims
  • Bladmått