Mikrolasertyöstö

Mikrolaserbearbetning lämpar sig för situationer i vilka flera mikroskopiskt små hål, öppningar eller skåror behövs tätt intill varandra.
  • Materialtjocklek ner till 5 mikrometer
  • Hög repeternoggrannhet samt skärkvalitet (skårans bredd t.o.m. 0,025 – 0,06 mm)
  • Minimal värmepåverkan
  • Brett materialsortiment, diametern för rörmaterial minst 0,3 mm
  • Toleranser enligt produktens slutfunktion

Mikrolaserteknik möjliggör bearbetning av ett brett utbud olika tunna material vars tjocklekar varierar mellan 0,005 mm – 3,0 mm. Förutom plåtmaterial kan också rörformigt material bearbetas med hjälp av laser. Rörens diametrar varierar mellan 0,3 mm – 40 mm.