Vi är en specialiserad expert inom mikrolaserbearbetning

Welas Oy - Lasermetoder

Vi erbjuder vårt laserkunnande för testning, undersökning och framställning av krävande och komplexa produkter.

Mikrolaser-bearbetning

Mikrolaserbearbetning lämpar sig för situationer i vilka flera mikroskopiskt små hål, öppningar eller skåror behövs tätt intill varandra.

 • Materialtjocklek ner till 5 mikrometer
 • Hög repeternoggrannhet samt skärkvalitet (skårans bredd t.o.m. 0,025 – 0,06 mm)
 • Minimal värmepåverkan
 • Brett materialsortiment, diametern för rörmaterial minst 0,3 mm
 • Toleranser enligt produktens slutfunktion

Mikrolaserteknik möjliggör bearbetning av ett brett utbud olika tunna material vars tjocklekar varierar mellan 0,005 mm – 3,0 mm. Förutom plåtmaterial kan också rörformigt material bearbetas med hjälp av laser. Rörens diametrar varierar mellan 0,3 mm – 40 mm.

Laserskärning

Fördelarna med laserskärning är snabbhet samt minimal värmepåverkan i kombination med ett mycket precist snitt. Vi använder oss av den senaste tekniken inom branschen och vi har specialiserat oss på att bearbeta tunna och utmanande material som kräver skonsam och omsorgsfull hantering. Vi har erfarenhet av:

 • Laserskärning av reflekterande material (t.ex. aluminium, mässing, koppar)
 • Bearbetning av ädelmetaller (guld, silver, platina)
 • Hantering av ovanliga och sällsynta material, t.ex. för användning inom läkemedelsindustrin, elektronikindustrin och inom rymdforskning (titan, volfram, tantal, Densimet, aluminiumoxid)
 • Optiska komponenter, t.ex. gobos

Andra lasermetoder

VahalummukkaNet-0738

Lasersvetsning

Lasersvetsning lämpar sig för både plåt- och rörmaterial. Med hjälp av lasersvetsning kan små och komplexa delar sammanfogas med en närapå omärkbar svetsfog. Lasersvetsning kräver en exakt positionering av komponenterna som ska sammansvetsas, men fördelen är en smal fog som man knappt lägger märke till på arbetsstyckets yta.

Fördelar med lasersvetsning:

 • Kräver ingen efterbehandling (kan utföras som sista arbetsmoment)
 • Minimal värmepåverkan
 • Materialtjocklek ner till 0,01 mm
 • Sammansvetsning av svårförenliga material
 • Sammansvetsning av ytor som är svåra att nå
vahalummukkanet-1367-zoomed

Laserborrning

Med hjälp av laserborrning kan en stor mängd hål borras med mycket hög hastighet i ett arbetsstycke. Laserborrning lämpar sig mycket väl för framställning av olika typer av filter när små flöden av gas eller vätskor behövs.

Fördelar med laserborrning:

 • Hårda och svårbearbetade material
 • Hålets storlek minst 0,025 mm
 • Hålet kan placeras på valfri plats
 • Blinda och sneda hål är genomförbara
_MG_9975

Lasermärkning

Lasermärkning är en allmänt utbredd märkningsteknik för produktidentifiering och förbättring av produktspårbarhet inom serietillverkning. Lasermärkning kan även användas för verktyg eller komponenter som måste tåla syror eller rengöringsmedel, eller som är utsatta för väder och vind, värme eller friktion.

De vanligaste lasermärkningsobjekten:

 • Logotyper
 • Serienummer
 • Produktkoder eller streckkoder
 • Namn eller andra kännetecken
 • Shims
 • Bladmått