Tietosuojaseloste koskee asiakkaiden, toimittajien ja muiden yhteistyökumppaneiden henkilötietojen käsittelyä Welas Oy Ltd:ssä. Henkilötietojen suojaaminen on meille tärkeää ja noudatamme tietosuojaa koskevia säännöksiä.

Rekisterinpitäjä

Welas Oy
Y-tunnus: 2261734-3
Virtaviiva 8 H, 65320 Vaasa
info(at)welas.fi

Yhteyshenkilö

Pekka Mikkonen
Virtaviiva 8 H
65320 Vaasa

pekka.mikkonen(at)welas.fi
puh. +358 50 368 5133

Henkilörekisterin nimi

Welas Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakkuuksien, toimittaja- ja muiden yhteistyösuhteiden hoitaminen sekä sopimusten hallinta. Henkilötietojen käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen toteuttamiseksi liittyen markkinointiin ja asiakaspalveluun, sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi, sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä ja/tai lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi.

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Rekisteröidyt

Rekisteröityjä ovat nykyisten ja potentiaalisten asiakkaiden, toimittajien ja yhteistyökumppaneiden yhteyshenkilöt.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriimme lisätään vain asianmukaiset ja käsittelyä varten tarpeelliset tiedot eli nimi, puhelinnumero ja yhteystiedot. Lisäksi tallennetaan sopimuksen hoitamiseen, laskutukseen ja perintään liittyviä tietoja sekä toimenpiteitä asiakassuhteen ylläpitämiseksi.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja voimme saada rekisteröidyltä itseltään, asiakkailta, toimittajilta ja/tai yhteistyökumppaneilta mm. tarjouspyynnöllä, sopimuksella, tilauksella, laskulla, sähköpostitse, puhelimitse tai tavatessamme. Myös nettisivuilla olevalla yhteydenottolomakkeella voi jättää tietoja.

Henkilötietojen säilyttäminen ja käsittelyn rajoittaminen

Henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti, asianmukaisesti ja turvallisesti. Tietoja päivitetään aina tarvittaessa ja epätarkat sekä virheelliset tiedot poistetaan tai muutetaan. Tietoja säilytetään vain niin kauan kuin ne ovat rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellisia.

Tietojen luovutukset

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille markkinointitarkoituksiin. Henkilötietojen käsittely voidaan osittain ulkoistaa kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoja sisältäviin tietoihin pääsevät vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Tiedot on suojattu sekä teknisin että organisatorisin toimin.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Welas Oy:n asiakasrekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Evästeet

Nettisivustomme käyttää evästeitä. Sivusto lähettää selaimelle evästeen – pienen tekstitiedoston, joka tallentuu tietokoneen kovalevylle. Käytössä on sekä väliaikaisia istuntotunnus-evästeitä, jotka sulkeutuvat, kun suljet Internet-selaimen, että pysyviä evästeitä, jotka tallentuvat tietokoneen kovalevylle. Evästeitä käytetään sivustolla käyvien määrän seurantaan. Kaikki kerätty tieto on nimetöntä, eikä verkossa suoritettuja toimintoja voida sen avulla liittää tiettyyn henkilöön. Halutessasi voit välttää evästeet muokkaamalla selainohjelmasi asetuksia ja kieltämällä niiden käytön.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen: Welas Oy Ltd, Pekka Mikkonen, Virtaviiva 8 H, 65320 Vaasa tai sähköpostilla pekka.mikkonen@welas.fi

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on mm. velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

 

Welas Oy
Virtaviiva 8 H, 65320 Vaasa
info(at)welas.fi