Persondatapolitik for kunde- og marketingregister

Persondatapolitikken vedrørende håndtering af personoplysninger om kunder, leverandører og andre samarbejdspartnere i Welas Oy Ltd. Beskyttelse af personoplysninger er vigtig for os, og vi følger databeskyttelsesbestemmelserne.

Dataansvarlig

Welas Oy Ltd
Forretnings-id: 2261734-3
Virtaviiva 8 H
FI-65320 Vaasa
info(at)welas.fi

Kontaktperson

Pekka Mikkonen
Virtaviiva 8 H
65320 Vaasa

pekka.mikkonen@welas.fi
Tlf. +358 50 368 5133

 

Registernavn

Kunde- og marketingregister hos Welas Oy Ltd.

Formål med behandling af personoplysninger

Formålet med behandling af personoplysninger er at fastholde kunder, leverandører og andre samarbejdsrelationer samt kontraktstyring. Håndtering af personoplysninger er nødvendig for at opfylde legitime interesser hos den dataansvarlige vedrørende markedsføring og kundeservice, kontraktlige forpligtelser, foranstaltninger før kontraktindgåelse efter anmodning fra den registrerede og/eller lovmæssige forpligtelser.

Vi bruger ikke data til automatisk beslutningstagning eller profilering.

Registrerede

De registrerede omfatter kontaktpersoner hos nuværende og potentielle kunder, leverandører og samarbejdspartnere.

Oplysningerne i registret

Der indsamles kun relevante og nødvendige data, navn, telefonnummer og kontaktoplysninger. Derudover kan data vedrørende kontraktstyring, fakturering, inddrivelse og vedligeholdelse af kunderelationer også blive gemt.

Almindelige informationskilder

Vi kan indhente personlige oplysninger hos den registrerede selv, fra kunder, leverandører og/eller samarbejdspartnere gennem f.eks. tilbud, ordrer, fakturaer, e-mails, via telefon eller ved møder. Data kan også indsendes online via kontaktformularen.

Opbevaring af personoplysninger og begrænsning af brugen

Personoplysninger behandles fortroligt, ordentligt og sikkert. Dataene opdateres, når det er nødvendigt, og forkerte og fejlagtige oplysninger fjernes eller ændres. Dataene lagres kun, så længe den dataansvarlige har konkret brug for dem.

Videregivelse af data

Personoplysninger videregives ikke til tredjemand til markedsføringsformål. Håndtering af personoplysninger kan delvist blive outsourcet til en tredjepart, i hvilket tilfælde vi garanterer via en kontraktlig aftale, at data håndteres korrekt og i henhold til gældende lovgivning om databeskyttelse.

Personoplysninger overføres ikke uden for EU eller det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Behandlere af personoplysninger

Det er kun bestemte og på forhånd fastlagte medarbejdere hos den dataansvarlige, der har adgang til informationer, der indeholder personoplysninger. Oplysningerne er beskyttet af både tekniske og organisatoriske foranstaltninger.

Dataoverførsel uden for EU eller det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde

Data fra Welas’ kunderegister overføres ikke til lande uden for EU eller EØS.

Cookies

Vores hjemmeside anvender cookies. Hjemmesiden sender en cookie til browseren – en lille tekstfil, der lagres på computerens harddisk. Der er både midlertidige sessions-id-cookies, når du lukker internetbrowseren, samt permanente cookies, der gemmes på computerens harddisk. Cookies bruges til at registrere antallet af besøgende på webstedet. Alle indsamlede oplysninger er anonyme, og aktiviteter, der udføres online, kan derfor ikke henføres til en bestemt person. Du kan undgå cookies ved at ændre browserindstillingerne og forhindre anvendelsen heraf.

Registreredes rettigheder

De registrerede har følgende rettigheder. Forespørgsler vedrørende deres anvendelse skal rettes til følgende adresse: Welas Oy Ltd, Pekka Mikkonen, Virtaviiva 8 H, FI-65320 Vaasa, eller til e-mailadresse: pekka.mikkonen@welas.fi

Ret til berigtigelse af oplysninger

Den registrerede kan anmode om berigtigelse af forkerte eller manglende oplysninger, der vedrører ham/hende.

Indsigelsesret

Den registrerede kan gøre indsigelse mod anvendelse af personoplysninger, hvis han/hun føler, at de har været anvendt ulovligt.

Forbud mod direkte markedsføring

Den registrerede har ret til at forbyde anvendelsen af personoplysninger til direkte markedsføring.

Ret til fjernelse

Den registrerede har ret til at anmode om fjernelse af personoplysninger, hvis behandlingen af dem er unødvendig. Vi behandler din anmodning om fjernelse, hvorefter vi enten sletter data eller underretter den registrerede med en begrundelse for, hvorfor oplysningerne ikke kan fjernes.

Bemærk, at den dataansvarlige kan have en lovbestemt eller anden ret til at undlade at fjerne de pågældende data. Den dataansvarlige er forpligtet til bl.a. at opbevare regnskabsmateriale i en fastlagt periode (10 år) ifølge regnskabsloven (kapitel 2, afsnit 10).

Tilbagekaldelse af samtykke

Hvis behandlingen af personoplysninger er baseret på samtykke og ikke f.eks. en kunderelation, kan den registrerede tilbagekalde sit samtykke.

Appel af afgørelse til ombudsmand for databeskyttelse

En registreret har ret til at forlange, at vi begrænser behandlingen af de pågældende kontroversielle oplysninger, indtil sagen er afgjort.

Appelrel

En registreret person har ret til at klage til ombudsmanden for databeskyttelse, hvis den registrerede har den opfattelse, at den gældende lov om databeskyttelse er blevet overtrådt ved behandlingen af personoplysninger.

Kontaktoplysninger til ombudsmand for databeskyttelse: Https://tietosuoja.fi/en/contact-information

Welas Oy Ltd
Virtaviiva 8 H
FI-65320 Vaasa
info(at)welas.fi